по  чл. 61, ал. 3, т. 1, 2 и т. 3 от Закона за Туризма ДЕКЛАРАЦИЯ по  чл. […]