ЧП в Болгарии. Виза Д

По моему запросу в консульский отдел МИД Болгарии была получена следующая информация.

Съгласно Заповед № РД-01-50/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, с изключение на определени в т. 2 и т. 3 от заповедта категории, временно се забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през граничните контролно-пропускателни пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт, считано от 29.01.2021 г. до 30.04.2021 г.

В зависимост от предприетите мерки за противодействие на разпространението на COVID-19 в Република България и в отделните държави, акредитираните в тях български дипломатически и консулски представителства ограничиха или преустановиха редовния прием, в това число и на заявления за издаване на визи.

Это означает, что из-за введения чрезвычайного положения в связи с пандемией, консульства временно прекратили прием документов на визу Д и, соответственно, выдачу виз Д.

Если же у вас есть на руках виза Д, то при условии наличия теста вы можете въехать в страну. Если нет теста — то десяти (!!) дневный карантин обязателен. В настоящее время в Болгарии отменили 72 часовой период, в который можно было сдать тест на Ковид по приезду и в случае отрицательного результата снять карантин