Представил документи за регистрация ……………………………………………………………………….. /име, фамилия/ ………………………………………………………………………… /позиция – представител по право, упълномощено лице, по поща, с […]